Untitled-1

Najmodernija tehnologija alata

Visoko obrazovan kadar

Osposobljeni radnici

Visoka razina sigurnosti

Dugogodišnja tradicija

Slider-1
Slider 5

Industrijska oprema

Oprema za hidro i termo elektrane

Čelična konstrukcija

NOVOSTI

Fotografije strojeva i naprava

Vrhunska oprema i management je jamstvo visoke kvalitete proizvoda. U našim proizvodnim postrojenjima posjedujemo dolje navedene strojeve:

  • Proizvodno postrojenje ukupne veličine 12.500 m2
  • Valjak za savijanje lima HEUSLER AG – Switzerland
  • CNC Rezačica – SATRONIK LS 3000
  • Peć za odžarivanje 21,5x6x6m
  • Univerzalna tokarilica – RAFAMET – Poland